Home2023-07-31T13:38:38+02:00
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΩ STEM

Φορέας Υλοποίησης

Σχετικά με το Active Citizens Fund

Το έργο STEM4Equality υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την SciCo. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το έργο «Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στην πρώτη σχολική ηλικία μέσω STEM – STEM4EQUALITY» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πληροφορίες προγράμματος

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως τα ποσοστά των γυναικών/κοριτσιών που επιλέγουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από αυτά των αντρών/αγοριών. Ή ακόμη, τα αγόρια ενθαρρύνονται ως και 3 φορές περισσότερο από ότι τα κορίτσια, για να ακολουθήσουν προγράμματα και δραστηριότητες STEM εκπαίδευσης. Έχοντας αυτά τα δεδομένα ως βάση, το έργο αυτό επενδύει στην ευαισθητοποίηση των δασκάλων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, των μαθητών/τριών, των γονέων και των σχετικών ενδιαφερομένων, σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα στην πρώιμη σχολική εκπαίδευση.

Το έργο STEM4Equality επιθυμεί να επιτύχει τους προβλεπόμενους στόχους μέσω της εκπαίδευσης STEM, αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των σχετικών ενδιαφερομένων σε σχέση με τα στερεότυπα με βάση το φύλο στην πρώιμη σχολική εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης από το φορέα υλοποίησης (SciCo), οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να προλαμβάνουν, να ενθαρρύνουν και να καταπολεμούν τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο στις πρώτες ηλικίες, προωθώντας μια συστηματική προσέγγιση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, στην οικοδόμηση υγιών σχέσεων, στην υιοθέτηση και διατήρηση αξιών και στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της προσωπικής δύναμης μέσω της εκπαίδευσης STEM, ώστε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να προωθήσουν ενεργά την πρόσβαση των κοριτσιών στις σπουδές STEM. Ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί η ενδυνάμωση κυρίως των κοριτσιών σχετικά με τις ικανότητές τους στο STEM. Η έκθεσή τους σε γυναικεία πρότυπα και η παροχή ίσων ευκαιριών για να ασχοληθούν με παιχνίδια και δραστηριότητες STEM έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ίση κοινωνικοποίηση των φύλων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιούνται στις σχολικές τάξεις δραστηριότητες, όπως η δημιουργία κατασκευών και η διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων, για να ενισχύσουν την ορθολογική σκέψη στους μαθητές/τριες. Έτσι, τα παιδιά θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε τεχνολογία και επιστήμη και θα καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής όπως η επίλυση προβλημάτων και ο επαγωγικός τρόπος σκέψης. Στόχος ολόκληρου του προγράμματος είναι η ύπαρξη μιας κοινής αφετηρίας για να πραγματοποιηθούν επιλογές σε κάθε τομέα της ζωής με ελευθερία, μακριά από στερεότυπα και κοινωνικά κατεστημένα.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους για το σχολικό έτος 2022-2023. Διατρέχοντας τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα νηπιαγωγεία της Αττικής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή;2022-09-04T11:00:26+02:00

Η παροχή εκπαίδευσης θα αφορά εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της Αττικής 

Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος;2022-09-04T11:00:39+02:00

Η παροχή εκπαίδευσης θα αφορά τους πρώτους 30 εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν συμμετοχή, οποίοι θα χωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την έναρξη υλοποίησης.

Θα υπάρξει κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών;2022-09-04T11:00:48+02:00

Θα υπάρξει κατάρτιση των εκπαιδευτικών η οποία είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες.

Είναι η συμμετοχή του προγράμματος δωρεάν;2022-09-04T11:00:58+02:00

Ναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και η κατάρτιση και η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού είναι εντελώς δωρεάν.

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;2022-09-04T11:01:20+02:00

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 6 εβδομάδες ξεκινώντας με την κατάρτιση των συμμετεχόντων και την υλοποίηση των εργαστηρίων του εκπαιδευτικού υλικού.

Πότε θα αρχίσουν οι κύκλοι κατάρτισης των συμμετεχόντων;2022-09-04T11:01:31+02:00

Θα ξεκινήσουν Τον Οκτώβρη και το Δεκέμβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο του 2023.

Ακολούθησε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Go to Top