Η παροχή εκπαίδευσης θα αφορά τους πρώτους 30 εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν συμμετοχή, οποίοι θα χωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την έναρξη υλοποίησης.