Θα υπάρξει κατάρτιση των εκπαιδευτικών η οποία είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες.