Ναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και η κατάρτιση και η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού είναι εντελώς δωρεάν.