Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται αναλόγως το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά κύκλο. Αλλά ξεκινώντας με την κατάρτιση των συμμετεχόντων έως και την υλοποίηση των εργαστηρίων του εκπαιδευτικού υλικού η διάρκεια μπορεί να είναι από 2-4 μήνες.