Η παροχή εκπαίδευσης θα αφορά εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της Αττικής